Arabian

Naomi
PRICES
 • 1 hour 380
 • 2 hours 550
 • overnight 1200
Data
 • Age 23
 • Height 166
 • Weight 55
 • Breast 2
Fatima
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 800
Data
 • Age 20
 • Height 167
 • Weight 50
 • Breast 2
Fatima
verge de lluc
Dasha VIP
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight no
Data
 • Age 26
 • Height 170
 • Weight 55
 • Breast 4
Annabel
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 23
 • Height 170
 • Weight 55
 • Breast 2
Annabel
jacint verdaguer
Chiara
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 29
 • Height 175
 • Weight 52
 • Breast 2
Chiara
son cladera-es vivero
Thalia
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight no
Data
 • Age 20
 • Height 160
 • Weight 46
 • Breast 2
Thalia
estacio intermodal
Amalia VIP
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 21
 • Height 172
 • Weight 50
 • Breast 2
Sinntia
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 26
 • Height 170
 • Weight 54
 • Breast 4
Sinntia
estacio intermodal
Nadia VIP
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight no
Data
 • Age 24
 • Height 174
 • Weight 54
 • Breast 5
Nadia VIP
son cladera-es vivero
Brenda
PRICES
 • 1 hour 250
 • 2 hours 400
 • overnight 1600
Data
 • Age 27
 • Height 158
 • Weight 48
 • Breast 3
Brenda
son costa/son fortesa
Marrine VIP
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 26
 • Height 168
 • Weight 55
 • Breast 4
Marrine VIP
jacint verdaguer
Viky
PRICES
 • 1 hour no
 • 2 hours no
 • overnight no
Data
 • Age 32
 • Height 168
 • Weight 60
 • Breast 2
Viky
jacint verdaguer
Irina
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours no
 • overnight no
Data
 • Age 23
 • Height 170
 • Weight 53
 • Breast 4
Irina
verge de lluc
Alicia Ana Ferrara Agency
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 350
 • overnight 1000
Data
 • Age 26
 • Height 163
 • Weight 52
 • Breast 3
Celine
PRICES
 • 1 hour 370
 • 2 hours 540
 • overnight 2300
Data
 • Age 27
 • Height 165
 • Weight 56
 • Breast 4
Celine
son costa/son fortesa
Alina
PRICES
 • 1 hour 200
 • 2 hours 400
 • overnight 1000
Data
 • Age 25
 • Height 166
 • Weight 50
 • Breast 3
Alina
son fuster